آفات و عملکرد رشد ذرت علوفه ای گلخانه ای

از عملکرد ذرت علوفه ای گلخانه ای چه می دانید؟ آیا می دانید که در مسیر رشد ذرت علوفه ای نیز آفاتی وجود دارد؟ آیا مایل به شناختن این آفات هستید؟
می دانیم که در هر کاری، سختی ها، مضرات و آفاتی وجود دارد که باید با آنها مبارزه کرد. برای مثال در حدیث آمده که آفت موفقیت، کسالت و تنبلی است.

یعنی آفت چیزی است که جلوی رشد خوب و کافی را می گیرد و مانع به بار نشستن می شود.

در زمینه ی کارهای مختلف نیز چنین است. ممکن است وجود یک کرم در گلدان باعث از بین رفتن کامل آن گیاه شود، بنابراین شناخت و مبارزه با آفت ها در هر زمینه ای از کارهای بسیار مهم است. زیرا با وجود آفت، رشد معنایی ندارد.

در مسائل اخلاقی نیز چنین است؛ در رابطه با کسی که گناه می کند، رشد معنایی ندارد و همین است که علما این قدر به ترک گناه توصیه می کنند.
در مقوله ی کشاورزی و کار پرورش گیاه و محصولات کشاورزی نیز، دفع آفات از مرحله های بسیار مهم است و لازم است در زمان مناسب و به موقع نسبت به آن اقدام کرد تا همه ی زحمات چند ماهه ی کشاورز هدر نرود.

به همین خاطر ضروری است در رابطه با هر گیاهی که در حال پرورش و باوری آن هستیم مطالعه داشته باشیم زیرا بسیاری از آفات ممکن است قابل دیدن با چشم نباشند.

آفات ذرت علوفه ای

یکی از آفاتی که ذرت علوفه ای را تهدید می کند، کرم ذرت است. کرم ها با سوراخ کردن برگ ها از آن ها تغذیه می کنند. این کرم ها ممکن است به قسمت های مختلف محصول آسیب برسانند، برای مثال برخی از آن ها به خوشه ی بلال حمله می کنند، برخی به قسمت ساقه، برخی به دانه های ذرت غلاف دار، برخی به برگ ها و … و باعث آسیب رساندن به گیاه می شوند.
بیشتر آفت های مربوط به ذرت، در بیشتر مناطق آب و هوایی کشور حضور داشته و در واقع از آفات مشترک و همیشگی محسوب می شوند.

البته به طرق مختلف می توان با انواع مختلف آفات مبارزه و آن ها را ریشه کن نمود. از طریق مبارزه بیولوژیک، سم پاشی، مبارزه زراعی و کنترل شیمیایی می توان با انواع آفات مبارزه کرد تا محصولی با کیفیت مطلوب حاصل شود.

ذرت علوفه ای گلخانه ای

پر واضح است که در نوع گلخانه ای ذرت شیرین آن نیز امکان بروز آفت وجود دارد و این مسئله چیزی نیست که در آن بین زمین زراعی و زمین گلخانه تفاوتی باشد.

درست است که بیشتر شرایط در محیط گلخانه قابل کنترل است اما باز هم به بررسی و برنامه ی مبارزاتی با انواع آفات نیاز است تا بتوان محصولی خوب با کمترین میزان خسارت تولید نمود.