انواع نژادهای ذرت موجود در بازار

انواع نژادهای ذرت چگونه و بر چه اساسی دسته بندی می شوند؟ کیفیت هر یک از این نژادها در چه سطحی است و معمولا برای چه مصارفی مورد استفاده قرار می گیرند؟
دانه های ذرت شیرین از سه بخش آندوسپرم ، گیاهک و پریکارپ تشکیل می شوند. و آندوسپرم آن بیشتر از نشاسته تشکیل شده است.
انواع نژادهای مختلفی از ذرت وجود دارد که این نوع دسته بندی بر اساس ویژگی های بافت و آندوسپرم دانه تعیین می شود. انواع و نژادهای مختلف ذرت با ویژگی هایی که دارند به شرح زیر است:

  • ذرت بوداده: متشکل از لایه ضخیم آندوسپرم سخت است که آندوسپرم نشاسته را در بر گرفته و نسبت به سایر گونه ها رطوبت بیشتری دارد که در اثر حرارت منبسط شده و بخار می شود و به هنگام خروج بخار در اثر فشار زیادی که به لایه وارد می شود آن را منفجر می کند. مورد استفاده این ذرت بیشتر برای پاپ کورن است.
  • ذرت سخت: آندوسپرم آن تماما در مرکز دانه قرار دارد و با لایه سختی از آندوسپرم پوشیده شده. شکل دانه ها گرد و صاف و کهربایی می باشد.
  • ذرت دندان اسبی: مخلوطیاز نشاسته نرم و سخت است که آندسپرمی که نشاسته سخت دارد از میزان پروتئین بیشتری برخوردار می باشد.خصوصیت ظاهری آن نقطه فرو رفتگی است که در قسمت تاج دانه است که علت آن خشک شدن آندوسپرم نشاسته ای می باشد.
  • ذرت نرم یا آردی: بیشترین مقدار آندوسپرم این نوع ذرت نشاسته می باشد و فقط لایه نازکی از آنوسپرم سخت نشاسته آن را در بر می گیرد. در رنگ های مختلف یافت می شود و در تزئین غذا کاربرد دارد و چون آندوسپرم نرمی دارد بدون نیاز به خرد یا له کردن می توان از آن بدای خوراک دام استفاده کرد.
  • ذرت شیرین: آندوسپرم آن قندی و براق بوده و بر خلاف سایر انواع ذرت غلاف دار حالت نشاسته ای ندارد. پریکاپ آن به دلیل نازک بودن در زمان رسیدن دانه مواد قندی آن به نشاسته و دکسترین تبدیل می شود . دارای انواع مختلفی است که به صورت های تازه و کنسرو شده و نیز منجمد مورد استفاده قرار می گیرد.
  • ذرت مومی: آندوسپرم آن ظاهرا شبیه موم است و برعکس انواع دیگر ذرت نشاسته آندوسپرم آن 71 تا 72 درصد آمیلوپکتین دارد و 28 تا 29 درصد مابقی آن آمیلوز است و آندوسپرم این نوع ذرت به طور کامل از آمیلوپکتین ساخته شده که نرم بوده و حالت چسبندگی دارد. این ذرت علاوه بر مصرف خوراکی در صنعت چسب سازی هم مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع نامبرده ذرت انواع کاربری ها را دارند و به طور نمونه در تهیه انواع غذا، شیره ذرت سس مایونز، روغن، مارگارین و نیز در تهیه لوازم آرایشی نیز کاربرد دارند.

عمده مصرف آن در خوراک دام می باشدو در صنایعی همچون کاغذ سازی، تولید چسب و تولید صابون استفاده می شود و کاربردهای فراوان دیگری نیز می توان از آن داشت.