بازار خرید ذرت پلت

در مورد پلت ذرت علوفه ای و خواص آن و قیمت روز بازار آن چه می دانید؟ آیا می دانید ذرت پلت برای تغذیه چه نوع دامی مناسب می باشد؟ با روش پلت کردن ذرت تا چه حد آشنایی دارید؟

پلت ذرت نوعی خوراک آماده می باشد که در صنعت دام و طیور جایگاه ویژه ای دارد چراکه هم از به عنوان یک خوراک دام ارزان استفاده می شود و هم باکیفیت مطلوب و فرموله شده برای مرغداران و دامداران برای تامین احتیاجات دام و حذف هزینه های اضافی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

برای پلت کردن ذرت شیرین با استفاده از حرارت و فشار بخار مواد ضد تغذیه ای و باکتری ها و عوامل بازدارنده رشد را که در دانه هایی مانند ذرت، سویا، گندم جو و.. وجود دارد را در دمای بین 60 تا 90 درجه از بین میبرد.

که در نهایت این تغییرات شیمیایی و فیزیکی که در تولید پلت ایجاد می شود باعث بهبود افزایش وزن دام شده و بسیاری از بیماری های معمول دام را از بین میبرد.