بررسی آفات موجود در ذرت علوفه ای

آیا آ فات ذرت علوفه ای را می شناسید؟ افات ذرت علوفه ای در کدام مناطق یافت می شوند؟ چند نوع آفت ذرت علوفه ای داریم؟ ذرت علوفه ای نیز مانند هر گیاه و بوته ی دیگری ممکن است دچار آفات گردد، مهم ترین آفات ذرت علوفه ای به این شرح است:

کرم ذرت
این نوع کرم در منطقه های جنوبی کشور بیشتر است و علاوه بر ذرت علوفه ای نیشکر راهم می تواند آلوده سازد.
این نوع کرم کل زمستان رابه شکل لارو در ساقه ها ذرت غلاف دار مانده و در ماه های خرداد به صورت شفیره و بعد به صورت حشرات ریزی درآمده این نوع حشره. بالغ بر ۴۰۰ الی ۵۰۰ تخم گذاری میکند. که بعد از به دنیا آمدن شفیره ها از برگ ها تغذیه کرده این نوع حشره شب ها به پرواز در می آیند. این نوع آفت، آفت چند نسلی است که استان تهران و اصفهان بیشتر در گیر این نوع آفت می باشند.

پروانه تک نقطه ای
این آفت. اکثرا ساقه خوار است. و در مناطق شمالی گیلان، گلستان و مازندران یافت می شود.
جهت نابودی این آفت باید ته مانده ساقه های ذرت شیرین را پس از برداشت کاملا نابود و یا سوزاند. این آفت معمولا 3 نسل در سال دارد. این نوع آ فت حدودا بعد از 8 ماه تبدیل به شفیره و بعد حشره بالغ می شود.

شب پره زمستانی
این آفت برگ خوار است در اکثر مناطق کاشت ذرت علوفه ای به وجو می آید. راه مبارزه با آن یخ اب است و از بین بردن مابقی گیاه مانده در زمین

پروانه گاما
از تمام قسمت های بوته ذرت علوفه ای استفاده می کند و معمولا در اکثر مناطق کشاورزی وجود دارد و راه نابودی آن سم لبایسید است.