تولید ذرت علوفه ای گلخانه ای ایران

تولید ذرت گلخانه ای برای اولین بار در ایران انجام شد. میزان تولید ذرت گلخانه ای با چه عملکردی انجام شده؟ این ذرت چه مصرفی دارد؟ با به بار نشستن کشت ذرت علوفه ای در گلخانه چه اتفاقی خواهد افتاد؟

همانطور که می انید و بارها شنیده اید ذرت شیرین به عنوان علوفه دامی و در تغذیه دام حدود 70 درصد سهم را به خود اختصاص می دهد که در نتیجه این سهم لازم است که سطح مزارع کشاورزی زیر کشت ذرت علوفهای روز به روز گسترده شوند که با توجه به شرایط این امر چندان آسان به نظر نمی رسد.

امروزه با استفاده از گلخانه و کشت گلخانه ای محصولات ارگانیک این امر برای اولین بار در جهان در کشور ایران اتفاق افتاده است و کشت علوفه ای ذرت گلخانه با و موفقیت و به عملکرد حداقل 1000 تن در هکتار به را حتی امکان پذیر گشته است.

این روش یعنی کشت گلخانه ذرت علوفه ای می تواند تاثیر بسیار خوبر در خودکفایی محصولات کشاورزی در ایران داشته باشد چرا که در این صورت مزارع زیر کشت ذرت به کشت گندم اختصاص یافته و در نتیجه تولید گندم نیز افزایش می یابد.

که همین امر می تواند باعث خودکفایی در تولید گندم و بی نیازی از واردات گندم شود و حتی ممکن است به راحتی به راهکارهایی برای صادرات این محصولات نیز برسیم. هدف بعدی کشت گلخانه ای ذرت با عملکرد 2000 تن در هکتار خواهد بود که انشالله محقق خواهد شد.

امروز شاهدیم که بجای کشت 40 تن ذرت در هکتار به میانگین 1000 تن رسیده ایم و این گام های بعدی را در موفقیت هموارتر خواهد کرد. از ویژگی های این ذرت یکنواختی بسیار خوب دانه های آن است که بدون جداسازی بوده و کاملا طبیعی است.

مزایای کشت گلخانه ای ذرت علوفه ای

با کشت گلخانه ای ذرت علوفه ای در حاشیه کویر به راحتی مشکلات تامین مواد غذایی را ازجمله گوشت و شیر و مواد لبنی و پروتئینی را حل کنیم و به راحتی این محصولات با قیمت ارزان و مناسب در اختیار مصرف کنندگان قرار دهیم ودر نتیجه هزینه های زندگی، کار، خدمات و تولیدات صنعتی را کاهش داده و از این طریق به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کنیم.

همچنین با این کار میلیاردها دلاری که به منظور واردات این محصول از کشور خارج می شده است را ذخیره می کنیم و یا برای محصولات اساسی دیگر به مصرف می رسانیم که این کار پیشرفت خوبی برای کشور به حساب می آید.

نیاز استفاده از کودهای شیمیایی و سموم آفات و بیماری های گیا هی به طور کامل قطع می شود.

و در کل بسیاری از نیاز کشور به ذرت غلاف دار برای دیگر تولیدات صنعتی برطرف می شود. تولید این محصول از حاشیه کویر تا عمق کویر و در شرایط آب های شور و لب شور به سادگی ممکن است.