جدیدترین ذرت خوراک دام

همانطور که می دانید به روش های مختلفی می توان از ذرت غلاف دار برای خوراک انواع دام و طیور و نیز آبزیان استفاده کرد. ذرت دامی به عنوان یک خوراک دامی انرژی زا برای خوراک دام بسیار مفید است.

ذرت از انواع نهاده های دامی است که بیشترین سطح تولید در جهان را به خود اختصاص داده است.

روش های بسیار متنوعی برای استفاده از ذرت شیرین به عنوان خوراک دام وجود دارد مانند استفاده از آن به صورت علوفه تازه، ذرت سیلو شده، ذرت پلت و ذرت منجمد.

از آنجایی که سطح زیر کشت آن در کشور برای تولید میزان مورد نیاز بازار کم بود تولید انواع ذرت گلخانه ای نیز آغاز شده است که در مناطق کویری برای تولید خوراک انواع دام بسیار مفید بوده . باعث صرفه جویی اقتصادی می شود.