خرید و فروش ذرت علوفه

بازار خرید و فروش ذرت علوفه ای در ایران به دلیل وارداتی بودن بخش اعظم غلات مصرفی در این کشور ، به شدت وابسته به بازار های جهانی می باشد.
ذرت علوفه ای برای دام به عنوان یک وعده غذایی مقوی مورد استفاده قرار می گیرد که به شکل های مختلف در برنامه غذایی دام های مختلف جای گرفته و برای دام ها تامین نیاز می نماید.
معمولا این محصول از طریق حجم تولیدات داخلی در ایران تامین می شود و علوفه ذرت کمتر در صادرات و واردات نقش دارد. یکی از تلاش های این مجموعه تامین با حداقل قیمت ها و دسترسی به سراسر کشور برای مشتریان می باشد.
منبع: بازار غلات ایران