درباره سیلو ذرت علوفه ای چه می دانید؟

آیا در باره ی سیلوی ذرت چیزی شنیده اید؟ آیا می دانید ذرت علوفه ای جهت خوراک دام استفاده می شود؟ آیا از نحوه ی ساختمان سیلو چیزی می دانید؟
داشتن اطلاعات کافی در هر زمینه، می تواند بهترین کمک و حمایت گر افراد برای موفقیت به شمار آید.

تنها با تکیه بر اطلاعات و تحقیقات قوی، می توان گام های بلند برداشت و با شتاب به سمت موفقیت حرکت کرد.
ذرت غلاف دار غالبا بسیار خوشمزه و مفید می باشد و در کارهایی که با تحقیق و بررسی کافی انجام می شوند، میزان خطا و پشیمانی و ندامت به شدت کاهش پیدا کرده و کمتر کسی را می توان یافت که از کار آگاهانه ضرر کرده باشد.

ذرت علوفه ای

یکی از بهترین محصولاتی که جهت خوراک دام کاشت و برداشت می شود، ذرت علوفه ای است. این محصول پس از برداشت با دستگاه های مختلف و ماشین های مکانیزه ی کشاورزی به چند روش متفاوت جهت استفاده ی دام فرآوری و تهیه می شود.

یکی از روش های فراهم کردن خوراک دام از ذرت شیرین، سیلو کردن ذرت است.

سیلو ذرت علوفه ای

در این روش محصول را با تراکتور یا سایر ماشین آلات در فضایی بزرگ که بر روی سطح زمین یا کمی پایین تر از آن تعبیه شده، با فشار ذخیره می کنند.

دیواره های سیلو از جنس سیمان بوده و در آن محلی برای خروج آب اضافه قرار داده شده است.
علوفه ها پس از گذراندن دوره ی خاص، مزه ای ترش پیدا می کنند که مورد علاقه ی دام هاست.