ذرت و سویای اکراین

بیشترین وسعت زمین های زراعی در اکراین ، به کاشت و تولید ذرت و سویا و غلات مختلف اختصاص دارد که یکی از صادر کننده های مطرح غلات در جهان می باشد.
ذرت و سویا از کالا های استراتژیک در ایران می باشند که مصرف بسیار بالایی داشته و به دلیل محدودیت هایی که برای کاشت و تولید در زمین های این کشور وجود دارد ، تولید قابل توجهی نداشته و بخش اعظمی از آن همه ساله از کشور های صادر کننده به ایران واردات می شود.
شرکت های صادر کننده در اکراین ، سهم بیشتری در صادرات این محصولات به ایران را دارند و با این مجموعه جهت واردات همکاری می کنند.


منبع: بازار غلات ایران