رشد و خواص ذرت علوفه ای گلخانه ای

آیا با محیط و شرایط گلخانه آشنایی دارید؟ آیا می دانید که ذرت را هم می توان در فضای گلخانه کشت کرد؟ آیا از رشد و خواص ذرت علوفه ای که در گلخانه پرورش یافته چیزی می دانید؟

در چند دهه ی اخیر به علت رشد در عرصه ی کشاورزی و تولید انواع ماشین آلات و مکانیزاسیون، دنیای کشاورزی و مزرعه داری به شدت متحول شده است.

هم چنین از اساس و بنا، در خود زمین های کشاورزی هم تغییراتی ایجاد شده است؛ به این معنا که دیگر لازم نیست برای پرورش یک محصول خاص، صاحب زمین های چندهکتاری و وسیع باشید؛

حتی لازم نیست برای پرورش ذرت شیرین که در یک شهر خاص و با شرایط آب و هوایی خاص رشد می کند، لزوما ساکن آن شهر باشید. این ارمغان و رهاوردی است که پیشرفت علم و کشت گلخانه ای باخود به همراه آورده است.
امروز به لطف وجود کشت گلخانه ای هر محصولی را می توان در هرجایی و با هر فضایی پرورش داد.

حتی در یک زمین بسیار کوچک می توان یک گلخانه زد و شرایط آب و هوایی و سایر شرایطی که برای پرورش محصول مورد نظرمان لازم است را شبیه سازی کرد.
با این تفاسیر می توان گفت که هر کسی با اندک راهنمایی و تلاش و کوشش کافی و داشتن یک مزرعه ی کوچک و محقر می تواند یک کشاورز موفق و تولید کننده و کارآفرین عالی باشد.

رشد ذرت علوفه ای گلخانه ای

یکی از محصولاتی که اخیرا محققان و کشاورزان موفق به تولید گلخانه ای آن شده اند ذرت علوفه ای است.
این اتفاق یک رخداد تازه و البته میمون و مبارک است.

زیرا کشاورزان می توانند از محدودیت هایی که بر سر راه تولید هر محصول هست عبور کرده و با آزادی عمل بیشتر ی به کار خود بپردازند.
حتی برخی از گلخانه داران اقدام به نصب دوربین های مداربسته با کیفیت بالا نموده اند تا کاملا مراحل رشد ذرت علوفه ای را با جزئیات به تصویر بکشند.

این کار گذشته از فایده ای که در تولید علم و راهنمایی مهندسان کشاورزی دارد، برگ برنده ای برای معرفی محصول و اطمینان بخشیدن به خریدار و مصرف کننده خواهد بود.

خواص ذرت علوفه ای گلخانه ای

در این مورد باید گفت از نظر ماهیت، هیچ فرق بنیادینی بین ذرتی که در مزرعه کشت می شود با ذرتی که در گلخانه پرورش می یابد وجود ندارد.

مثل رشد ماهی ای که در آب دریا زیسته با رشد ماهی ای که در پرورش ماهی های سراسر کشور وجود دارد.
برخلاف تصور عوامانه برخی افراد که فکر می کنند ذرت غلاف دار گلخانه ای بودن یا پرورشی بودن از کیفیت کم می کند باید بگوییم، تحقیقات آزمایشگاهی و حتی یک مقایسه ی ساده می تواند مهر باطلی بر این عقیده ی خرافی باشد.

به هر حال در هر رشته و هر زمینه ای که حضور داریم، هر لحظه ممکن است اتفاقات جدیدی رخ دهد که اگر قرار باشد در مقابل همه ی آنها سینه سپر کرده و جبهه بگیریم، بهتر است کار خود را رها کرده و تماشاگر پیشرفت کسانی باشیم که موافق کار علمی هستند.