علت استفاده دامداران از ذرت

بهتر است ابتدا از مشخصات گیاهشناسی ذرت کمی مطلع شویم و سپس بپردازیم به اینکه چرا ذرت مورد استفاده زیاد دامداران برای تغذیه دام است و چه استفاده های دیگری نیز می توان از آن داشت؟
در مطالعات گیاهشناسی مشخصات انواع ذرت از نظر:

  • ریشه
  • ساقه
  • برگ
  • گل و تلقیح

مورد مطاعه قرار می گیرد. ریشه ذرت افشان است و از هر طرف گسترش می یابد و مواد غذایی مورد نیاز گیاه را فراهم می کند. ریشه ها بسته به رطوبت زمین کوتاهتر و در صورت خشک بودن زمین بلندتر هستند.

سرعت گسترش ریشه ذرت زیاد است. یعنی در طول یک هفته تا 60 سانتی متر اطراف ساقه را می گیرد. ارتفاع ساقه معملا بین 2 تا 3 متر استو در مناطق حاره و نیمه حاره تا 6 الی 7 متر هم می رسد. و قطر آن 3 ال 4 سانتی متر است.

در طول ساقه معمولا 14 گره وجود دارد که این تعداد را از 8 الی 21 هم گزارش کرده اند. هرچه ارتفاع ساقه بیشتر شود فاصله بین گره ها هم بیشتر می شود. تعداد برگهای ذرت بین 8 تا 48 است که انواع زودرس آن تعداد برگ کمتری دارند و انواع دیررس ذرت برگ های بیشتری دارد.

گل آذین ذرت غلاف دار در میان تمام غلات مانند ندارد و این ذرت را از دیگر غلات متمایز می کند. گل آذین نر این گیاه معمولا تا 5 میلیون گرده بسته به نوع ذرت برای تلقیح تولید می کند و گل آذین ماده از میان برگهایی که بعدا بلال در بین آنها به وجود می آید بیرون آمده و به شکل دسته رشته های ابریشمی مروطوب و چسبنده بوده و گرده های به آن می چسبد و آن را بارور می کند و تشکیل دانه می دهد.

در این هنگام رطوبت چه در خاک و چه در هوا اهمیت زیادی دارد و در صورت کم بودن رطویت دانه بست را کاهش می دهد و به تولید محصول صدمه می زند. دمای زیاد هوانیز از طرف دیگر می تواند خطر جدی برای این گیاه باشد.

ذرت شیرین به عنوان غذای مناسبی برای تغذیه دام و طیور همیشه مورد توجه خاص دامداران بوده است و بعد پیدایش انواع هیبریدی این گیاه و افزایش عملکرد و کیفیت مطلوب آن مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. این گیاه بعد گندم و برنج سومین محصول زراعی است که بیشترین میزان تولید را به خود اختصاص می دهد. و علاوه بر تامین علوفه و دانه مورد نیاز دامداران در صنایع غذایی، شیمیایی و دارویی نیز کاربردهای فراوان دارد.

انواع وارداتی و تولید داخل ای محصول به راحتی در بازار و هم از طریق خرید اینترنتی به راحتی قابل دسترسی هستند و از کیفیت مطلوبی هم برخوردار می باشد.