فروش تضمینی ذرت علوفه ای ایرانی

ذرت علوفه ای ایرانی با نرخ فروش تضمینی روز و با قیمت های تعیین شده ، در بازار غلات  ذرت ایران مورد خرید و فروش قرار می گیرد.

ذرت شیرین علوفه ای منبعی سرشار از پروتئین برای دام ها می باشد و از جمله محصولات دامی است که نقش عمده ای را در تامین نیاز دام ها دارد و در ایران به اندازه کافی تولید نمی شود.

تولید داخلی ایران بسیار کمتر از آنی است که بتواند حتی نصف نیاز های داخلی را تامین کند.
در راستای خود کفایی در این رابطه ، ایران برنامه های جدی را برای تولید ذرت غلاف دار در سطح کشور ریخته است و در بسیاری از مناطق حاصل خیز و پرآب ، کشاورزان را تشویق به تولید ذرت با امکانات خاصی می نماید.