قیمت امروز ذرت بندر امام

قیمت امروز ذرت وارداتی از برزیل در بندر امام را نمی توان با وضعیت قیمت ها و خرید و فروش آن در چند روز گذشته مقایسه نمود.

وارداتی بودن قسم بیشتری از ذرت شیرین در سطح کشور ، سبب دامن زدن به نوسان قیمت ها شده است و قیمت های این محصول بسیار تحت تاثیر میزان تولید و وضعیت خرید و فروش در کشور های مبدا می باشد.

بنابراین قیمت های امروز ذرت غلاف دار را نمی توان با قیمت های فردای آن یکسان دانست و طولانی ترین مدت زمانی که برای قیمت ها در قرارداد های منعقد شده بین خریداران و فروشندگان در نظر گرفته می شود ، 24ساعت می باشد.