قیمت انواع ذرت دامی

همه ذرت را به عنوان یک نهاده دامی می شناسیم. ذرت از انواع خوراک دام مرغوب است که انرژی زا بوده .

کیفیت تولیدات دام را افزایش می دهد. از انواع ذرت می توان در حد زیادی برای تولید انواع خوراک دام استفاده کرد.

ذرت علوفه ای در جهان به مقدار بسیار زیادی حتی بیشتر از گندم تولید می شود و حدود ۷۰ درصد این تولیدات برای خوراک انواع دام استفاده می شود.

ذرت هم به صورت تازه و هم سیلاژ شده به مصرف خوراک دام می رسد و ارزش غذایی بالایی برای دام دارد.

در ایران کشت گلخانه ای انواع ذرت غلاف دار نیز برای همین منظور انجام می شود تا نیاز به واردات انواع ذرت دامی در داخل تامین شود.