قیمت ذرت بندر امام مدلل

ذرت دامی برزیلی  وارداتی مدلل از طریق بندر امام به ایران واردات شده و با قیمت های روز مورد خرید و فروش قرار می گیرد.
البته مسیر های وارداتی ذرت مکزیکی کیلویی فقط محدود به بندر امام نمی شود بلکه بسیاری از مسیر ها و پل های ارتباطی خاکی و آبی دیگر نیز در واردات این محصول به ایران نقش ایفا نموده و محصولات وارداتی این شرکت را به مقصد آنها می رساند.
شراکت در ترخیص و واردات انواع غلات نیز توسط این شرکت در تعامل با مشتریان خاص خود انجام می گیرد تا هزینه ها و قیمت های اولیه این محصول را تجربه نموده و بدون هیچ گونه واسطه ای اقدام به خرید نمایند.