قیمت روز ذرت و سویا بندر امام مدلل

قیمت روز ذرت و سویا مدلل وارداتی از بندر امام ، متناسب با میزان خرید و فروش ها و قیمت های ارز تعیین شده و به بازار ایران راه پیدا می کنند.
میزان عرضه در مقابل تقاضا ذرت غلاف دار از جمله شاخصه هایی است که در مورد تمامی محصولات و کالا های تولیدی در جهان صدق می کند و تاثیراتی که بر روی قیمت های این کالا ها می گذارد تقریبا یکسان می باشد مگر اینکه سیاست های دولت های ذی ربط بر روی آنها تاثیر گذاشته باشد.

ذرت شیرین و سویای تولید شده در جهان در در چند سال اخیر افزایش یافته است و این سبب افت قیمت های این محصولات شده است.
این مجموعه رسالت خود را واردات و تامین نیاز مصرف کنندگان می داند.