لیوان کاغذی واحد تولیدی برش کاغذ حداقل 10 میلیون روپیه سرمایه گذاری

برای ایجاد یک واحد تولیدی برش کاغذ، حداقل 10 میلیون روپیه سرمایه گذاری برای خرید تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز مورد نیاز است.

با سرمایه گذاری لیوان کاغذی 10 میلیون روپیه، کسب و کار لیوان های کاغذی می تواند بیش از 2.2 کرور لیوان کاغذی با گردش مالی تخمینی فروش بیش از 66 لک تولید کند.

از آنجایی که تجارت سالانه بیش از 66 لک روپیه گردش مالی خواهد داشت، بهتر است یک شرکت ایجاد شود. با ثبت کسب و کار به عنوان یک شرکت سهامی خاص، گرفتن وام بانکی، افزایش سریع و توانایی جذب شرکا برای کارآفرین آسان خواهد بود.

علاوه بر ثبت شرکت، تجارت برای فروش لیوان های کاغذی به ثبت نام GST نیز نیاز دارد.

وام بانکی برای کسب و کار تولید لیوان کاغذی
بانک ها لیوان کاغذی قهوه برای کسب و کار تولید لیوان کاغذی تحت طرح های مختلف وام می دهند.

وام مدت دار 10 لک و سرمایه در گردش 15 لک برای راه اندازی کسب و کار مورد نیاز است.

این وام را حتی می توان تحت طرح وام MUDRA دریافت کرد که در آن وام تا سقف 10 میلیون روپیه توسط بانک ها و مؤسسات مالی مختلف بدون هیچ وثیقه ای ارائه می شود.

لیوان کاغذی

زمین و ساختمان
برای کسب و کار تولید لیوان کاغذی، به مساحتی حدود 500 متر مربع با اتصال برق نیاز دارد.

تجهیزات
ماشین آلات لیوان کاغذ یکبار مصرف اتوماتیک برای تولید لیوان کاغذی را می توان از فروشندگان مختلف در هند خریداری کرد.

هزینه دستگاه تولید خودکار کاغذ برش 8,50,000 روپیه است و رنگها با هزینه 1,50,000 روپیه مورد نیاز است.

نیاز نیروی کار
نیاز به نیروی کار برای راه اندازی تولید لیوان کاغذی حداقل است.

فقط به 3 نفر نیاز دارد. پیشنهاد می شود 1 مدیر تولید، 1 کارگر ماهر و 1 کارگر غیر ماهر وجود داشته باشد.

مواد اولیه مورد نیاز
مواد خام به شکل کاغذ پلی اتیلن چاپ شده، حلقه پایین و مواد بسته بندی برای تجارت لیوان کاغذی مورد نیاز است.

کل سرمایه گذاری در مواد خام در ماه حدود 4 میلیون روپیه خواهد بود.

سودآوری در تجارت لیوان کاغذی
کسب و کار لیوان کاغذی دوبل که با سرمایه گذاری حدود 10 میلیون روپیه در ماشین آلات و 15 میلیون روپیه در سرمایه در گردش راه اندازی شده است، گردش مالی سالانه 66 میلیون روپیه ایجاد می کند.

مجموع هزینه تولید حدود 57 میلیون روپیه خواهد بود و در نتیجه سودی معادل 9 میلیون روپیه برای کارآفرینان فراهم می کند.

نسبت سود خالص در تجارت لیوان کاغذی معمولاً حدود 14 درصد و نرخ بازده کل سرمایه گذاری 39 درصد است.

  • منابع:
    1. Starting a Paper Cup Manufacturing Business
  • تبلیغات: 
  1. راهکار فرمانده ارتش برای سرکوب اغتشاشگران
  2. ماجرای قتل عام پولدارها یک جهان را شاد کرد
  3. چگونه یک آجر سفالی توانست دنیا را متحول کند؟!
  4. با مصرف پرتغال خونی از سرطان خون جلوگیری کنید