نمایندگی خرید و فروش ذرت داخلی

نمایندگی خرید و فروش ذرت داخلی تولیدی در ایران ، از طرف این مجموعه در سراسر کشور پخش شده و اقدام به تامین نیاز مصرف کنندگان با قیمت های روز نموده اند.

ذرت شیرین داخلی ایرانی کیفیت های خاص خود را دارد و با قیمت های متفاوتی مورد خرید و فروش قرار می گیرد، این گیاه حامیان خود را در ایران داشته و به صورت کامل تا پایان سال مورد مصرف قرار می گیرد.

ولی با این وجود نقش انواع وارداتی آن در تامین نیاز های مصرف کنندگان بسیار پررنگ تر بوده و بخش بزرگی از نیاز های مصرف کنندگان از طریق واردات تامین می شود.

خرید و فروش ذرت غلاف دار در نمایندگی های این مجموعه اقدام به عرضه مستقیم در تمامی 32 استان ایران نموده است تا دسترس پذیری بهتری را برای مصرف کنندگان فراهم اورد.