نمونه واقعی لوله را مشاهده کنید

سفتی لوله در صنعت لوله یک آزمایش استاندارد است که بر روی نمونه های واقعی لوله برای تعیین سختی حلقه آنها انجام می شود.

مشخصات محصول در صنعت لوله مستلزم دستیابی به حداقل سختی لوله هدف یک الزام برای لوله پلی اتیلن فاضلابی کاروگیت استاندارد است.

سفتی لوله به طور کلی بر اساس الزامات ASTM D2412 آزمایش می شود. به طور ساده، این آزمایش نمونه نسبتاً کوتاهی از بشکه لوله را بین دو صفحه فولادی موازی قرار می دهد.

سپس صفحات با سرعت تعیین شده به هم کشیده می شوند و در نتیجه لوله را به شکل هندسی بیضی شکل فشرده می کنند. لوله تا زمانی که به 95 درصد ارتفاع اولیه خود فشرده شود لوله پلی اتیلن جوشی تغییر شکل می دهد.

بار مورد نیاز برای فشرده سازی لوله تا این بعد ثبت می شود و برای محاسبه سفتی لوله برای لوله پلی اتیلن آبرسانی استفاده می شود.

این روش آزمایش اندازه نمونه های لوله مورد استفاده در آزمایش، آماده سازی لوله در آماده سازی برای آزمایش تجهیزاتی که باید در آزمایش مورد استفاده قرار گیرد روشی که باید در طول آزمایش رعایت شود و نحوه استفاده را توصیف می کند.

برای ارزیابی نتایج آزمایش برای تعیین سفتی لوله گزارش شده. این یک استاندارد آزمایشی است که به طور گسترده دنبال می شود و برای بسیاری از محصولات لوله عمدتاً در صنعت لوله های پلاستیکی استفاده می شود.

مقادیر سختی لوله به‌طور مکرر توسط مهندسان صنعت لوله مورد بحث قرار می‌گیرد، اما گاهی اوقات در مورد نحوه محاسبه مقادیر سختی و نحوه ارتباط سختی اندازه‌گیری‌شده آزمایشگاهی با تاسیسات میدانی لوله پلی اتیلن کشاورزی سردرگمی وجود دارد.

 • منابع:
  1. Understanding the Impact of Pipe Stiffness on Long-Term Deflections
 • تبلیغات: 
  1. با بیمه عمر 200 سال عمر کنید
  2. بادبادکی که با نخ پنبه ساخته شده بود به ایستگاه فضایی رسید
  3. با استفاده از acu خودرو می توانید دکل اینترنت همراه بسازید
  4. دستگاه تست قند خون که با تنفس میزان قند خون را می‌سنجد!