نیاز ابی ذرت علوفه ای چه میزان است؟

ذرت علوفه ای به چه میزان آب برای رشد نیاز دارد؟ آبیاری بوته های گیاه بر چه اساسی انجام می گیرد؟ ذرت علوفه ای در طول مرحله رشد به چند میلی متر اب نیاز دارد؟
ذرت غلاف دار گیاه ساقه بلند وجینی به حساب می اید. درست است که در مناطق گرم رشد می کند اما نیاز فراوانی به آب دارد مخوصا زمانی که دانه های گیاه در حال شیری شدن می باشند که این می تواند گیاه را ضعیف و بی کیفیت بار اورد که دانه های خشک و سفت را به ما تحویل دهد.

ذرت علوفه ای در طول مرحله رشد خود به تقریبا 600 میلی متر آب نیاز دارد. مثال بارزی که می توان برای نیاز مبرم ذرت به آب برد این است که هر زمان بارندگی در کشور افریقا قطع و کشور دچار خشکسالی می شود رشد ذرت نیز متوقف و گرسنگی و قحطی اتفاق می افتد.
برای تعین میزان لازم آب گیاه باید مدیریت های لازم و به جا برای بوته ی ذرت شیرین انجام پذیرد تا بر اساس میزان تعرق گیاه و تبخیر آن آبیاری انجام شود. بنابراین باید نیاز گیاه به طور روزانه بررسی گردد.