واردکننده ذرت دانه ای زرد

این مرکز به عنوان واردکننده ذرت دانه ای زرد با کیفیت مرغوب اعلام آمادگی برای واردات و عرضه ذرت می نماید.

ذرت شیرین در بین غلات تولیدی در جهان بعد از گندم و برنج بیشترین مقدار تولید را به خود اختصاص داده است.

تقریبا از همه قسمت های ذرت استفاده می شود ذرت بیشتر در تغذیه دام و طیور استفاده می شود و این به این دلیل می باشد.

که ذرت غلاف دار ارزش تغذیه ای بسیار بالایی دارد و بسیار انرژی زا می باشد میزان چربی و فیبر و خاکستر و موارد دیگر مانند مواد خارجی و سموم باید در حد مجاز باشد.
این مرکز ذرت دانه ای را جهت مصرف انسان و دام به صورت عمده واردات و توزیع می نماید.