کارخانه تولیدی ذرت خوراک دام

آیا می دانید چند نوع خوراک دام می توان از ذرت دامی تولید کرد؟ آیا دلتان می خواهد حجم زیادی از ذرت خوراک دامی را لاقیمت مناسب و تخفیف ویژه خریداری کنید؟

ذرت یکی از انواع غلات است که که در دنیا بیشترین سطح زیر کشت به تولید این غله باارزش اختصاص دارد. این گیاه بومی امریکا برای تولید انواع خوراک دام کاربرد فراوان دارد و به شکلهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

ذرت شیرین دامی به صورت علوفه تازه، ذرت سیلاژ شده، کنسانتره ذرت دامی، منجمد و ذرت پلت برای پرورش انواع دام، طیور و آبزیان کاربرد بسیار مهمی دارد.

ذرت غلاف دار خوراک دام به راحتی قابل نگهداری در انبار است و مدت زمان زیادی ارزش غذایی آن ثابت می ماند.