کاشت داشت و برداشت ذرت علوفه ای

کاشت ذرت علوفه ای باید در چه رمینی باشد؟ در مرحله داشت ذرت علوفه ای چه کارهایی باید برای بوته کرد؟ در زمان برداشت ذرت علوفه ای چه نشانه هایی باید نمایان شود؟
لوبیا سبز منجمد از خانواده گیاهان منطقه گرم سیری و معتدل است. ریشه ی آن برمیگردد به قاره آمریکا. به گفته ی دانشمندان ذرت. از پیوند گندم با یک گونه ی نادر گیاهی به وجود امده آست ذرت یا همان ذرت علوفه ای با کشتی و توسط مهاجران از آمریکا به دیگر قاره ها راه یافته است.
مراحل رشد گندم:
کاشت:
زمینی رابرای کشت لوبیا چیتی تازه باید انتخاب کرد که حاقلخیز باشد. گو دال هایی که برای کشت کنده میشود باید عمیق باشد البته اگر زمین ها شنی باشد بهتر است از روش کشت بذر در جوی استفاده کرد که باعث آبرسانی بهتر به بوته می شود . زمین باید آبرسانی درآن به راحتی انجام شود، بذر ها باید در دومین ماه سال یا تیر ماه کاشته شوند. گرد افشانی ذرت علوفه ای حدودا ۵۰ الی ۶۰ روز بعد از رشد گیاه صورت میگیرد. باید مراقب بود که این مرحله از رشد هم زمان با وزش باد های گرم و سوزنده نباشد.
میزان بذر پاشی برای ذرت علوفه ای حدودا ۳۰ کیلو در هر هکتار و برای ذرت دانه ای حدود ۲۰ الی ۲۵ کیلو در هر هکتار است.
داشت:
در این مرحله باید به گیاه رسیدکی های لازم بشود مثل برسی کردن بوته گیاه از نظر اینکه دچار آفت شده است یا نه و کود دهی به گیاه کود را باید با توجه به کشت قبلی و حاصلخیزی خاک به آن داد. معمولا کود های حاوی فسفر، پتاسیم، منگنز به ذرت علوفه ای می دهند.
برداشت :
برای بر داشت ذرت علوفه ای باید علایمی را از رسیدن آن بشناسیم مانند:سفت شدن کافی دانه ها، خشگ و زرد شدن برگ ها، سیاهی سطح زیرین دانه ها در غیر این صورت دانه ها هنگام برداشت له ویا می شکنند.