کشت ذرت در ایران و جهان

سهم ذرت در تغذیه انسان و سهم آن در تغذیه دام در چه حد است و کشت آن در شرایط آب هوایی مختلف چگونه است؟ و از نظر کل تولید این محصول در جهان رتبه چندم را دارد؟

ذرت شیرین در بسیاری از کشورهای امریکای جنوبی و مرکزی، آفریقا و قسمتی از آسیا به عنوان غذای اصلی کشت و تولید می شود.

و از مهمترین گیاهان تامین کننده پروتئین و انرژی است. به طوریکه تولیدات سالانه آن بصورت انبوه و به میزان حدود 500 میلیون تن می رسد. سهم ذرت در تغذیه انسان 25 درصد، برای تغذیه دام 70 درصد و 5 درصد باقیمانده آن به دیگر مصارف می رسد.

شرایط آب و هوایی مناسب برای کشت ذرت

کشت ذرت با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه در کشور معمولا بعد از برداشت دیگر غلات و محصولات کشاورزی قابل گسترش می باشد. و در تمام دینا از میان غلات بعد از گندم و برنج از لحاظ اقتصادی و نیز سطح زیر کشت رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. ولی از نظر کل میزان تولید مقام اول را از آن خود کرده است و این یعنی بیشترین میزان تولید غلات به ذرت اختصاص دارد.

علت کشت گسترده ذرت در مناطق مختلف

کشت ذرت غلاف دار به دلیل سازگاری با انواع شرایط اقلیمی روز به روز در دنیا در حال گسترش است به گونه ای که از عمده ترین تولیدات زراعی مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری به شمار می رود. این گیاه از پتانسیل بالای جذب انرژی خورشید برخوردار می باشد.

امریکا از بزرگترین کشورهای تولید کننده این محصول در دنیا می باشد که سالانه حدود 40 درصد کل تولیدات این محصول را به خود اختصاص می دهد.
انواع ذرت از نوع ذرت های وارداتی و ذرت های تولید داخل در بازار به راحتی یافت شده و قابل دسترسی آسان هستند.