کشت و برداشت ذرت علوفه ای در مشهد

آیا در مشهد هم ذرت کشت می شود؟ میزان برداشت ذرت علوفه ای مشهد به چند تن می رسد؟ زمین های زیر کشت ذرت علوفه ای در کدام منطقه مشهد است؟

مشهد از جمله شهر های ایران است که دارای آب و هوایی مساعد برای کشت ذرت غلاف دار به حساب می آید.
شهرستان های فریمان و قوچان مشهد ذرت علوفه ای را کشت می کنند.

و میزان برداشت محصول ذرت علوفه ای در حدود ۵۵ تن می باشد که این را به دلیل و جود بستری مناسب جهت رشد بوته ها از جمله هوای مناسب رسیدگی کافی به خاک و کود دهی به آن مبارزه با افات کیاه و سم پاشی کردن آن می دانند.

زمین های زیر کشت ذرت شیرین شهر مشهد در قسمت جنوبی استان است.
ذرت علوفه ای برداشت شده از زمین های مرغوب را به صورت سیلو و چاپر شده برای نگهداری و فروش در می اورند. که شما می توانید برای تهیه ی با کیفیت ترین نوع ذرت علوفه ای شهر مشهد، با ما در ارتباط باشید.