کفش اسپرت کاترپیلار که برای پزشکان دردسرساز شد

کفش های ورزشی از نوع کفش اسپرت کاترپیلار یکی از اقلام بسیار مهمی است که از پاهایی که از بدن حمایت می کنند حمایت می کند.

برخلاف کفش هایی مانند کفش های تجاری و کتانی که برای ایجاد حس در محل کار و زندگی طراحی شده اند، کفش ها به گونه ای طراحی شده اند که پاها بتوانند در برابر شرایط سخت ورزش و مهارت و قدرت بازیکن مقاومت کنند، مجهز به عملکردهای مختلفی است تا بتوانید عملکرد خود را به حداکثر برسانید.

کفش ها از ترکیب قسمت های مختلف با استفاده از مواد و فناوری های مختلف ساخته می شوند تا حرکات مختلف را بتوان روان و با ثبات انجام داد. دانستن مواد و شکل قطعات باعث می شود کفشی که مناسب شماست راحت تر پیدا کنید پس کم کم مهم نیست یاد بگیریم! رویه: ماده ای که بیشتر قسمت پشتی پا را می پوشاند. بر تناسب، ثبات، تنفس و سهولت حرکت کفش تأثیر می گذارد.

اصطلاحا بند کفش، بخش مهمی برای حفظ تناسب اندام برای هر مناسبت، اشکال و مواد مختلف همچنین برای تنظیم تناسب با بند کفش اسپرت کاترپیلار، لازم است قسمتی از رویه آن برداشته شود یعنی قسمتی که برای جلوگیری از آن وصل شده است.

کفش

یک کفی تناسب کفش ورزشی و پا را افزایش می دهد، برخی از مواد بالشتک استفاده می کنند و برخی دارای شکلی هستند که قوس پا را پشتیبانی می کند.

بخشی که دارای مواد بالشتک داخلی برای جذب ضربه و مواد سخت برای افزایش پایداری است، قسمتی که مستقیماً با زمین تماس دارد. برای افزایش چسبندگی و انتقال بار صاف، مواد و شکل را تغییر دهید.

قسمت دیگر قسمتی که دور پاشنه می پیچد، آنها اغلب دارای یک ماده سفت و سخت در داخل برای ثبات و تناسب بیشتر هستند و همچنین ممکن است دارای تقویت کننده های خارجی باشند.

یک ماده سفت و سخت اغلب برای ایجاد یک دیوار بیرون زده درست در اطراف قوس پا از زیره میانی تا زیره استفاده می شود، همچنین با استفاده از مواد بسیار دافعه به نیروی محرکه کمک می کند.