کود شیمیایی قرمز غذای مورد علاقه بزرگترین فیل جهان

برای توزیع یکنواخت کود شیمیایی قرمز روی چمن، استفاده از کودپاش توصیه می شود، می توانید دوز مورد نیاز پخش کننده را در دستورالعمل روی بسته بندی پیدا کنید.

بسته را باز کرده و محتویات کود شیمیایی قرمز را داخل ظرف بریزید، سپس با سرعت یکنواخت راه بروید تا یکنواخت روی چمن پخش شود، به یاد داشته باشید که هنگام شروع کار، چمن باید خشک باشد، همراه با آبیاری کوددهی کنید تا دانه های کود به سرعت در مایع خاک ذوب شوند.

نتایج سریع‌تری می‌دهد و اگر بیش از حد توصیه شده ریخته یا پخش شود، خطر سوختگی کود شیمیایی قرمز کاهش می‌یابد که می‌تواند باعث ایجاد لکه‌های قهوه‌ای در چمن شود.

پس از اینکه کود شیمیایی قرمز را آبیاری کردید، چمن حل شد و چمن فرصت خشک شدن داشت، می توان روی چمن قدم زد.

در طول بهار و تابستان، باید کود چمن با اثر طولانی مدت را انتخاب کنید که حاوی نیتروژن زیادی باشد.

کود

هنگامی که چمن خشک شد و رشد شروع شد، زمان کوددهی برای اولین بار است، این به چمن کمک می کند تا از آسیب های زمستانی بهبود یابد.

در اوایل تابستان، رشد علف بیشتر است، سپس کود دیگری مورد نیاز است تا چمن رنگ سبز خود را حفظ کند و رشد مداوم داشته باشد، که چمن واقعاً متراکم را می دهد که در برابر خزه و علف های هرز قابل رقابت است.

در اواخر پاییز، چمن برای مقابله با زمستان به استحکام بیشتری نیاز دارد.

شما نباید در اواخر فصل با کود معمولی غنی از نیتروژن خود کوددهی کنید، زیرا رشد علف باید قبل از رسیدن زمستان متوقف شود.

چمن و سایر گیاهان باغ را با کود پاییزی که نیتروژن ندارد اما فقط چمن را برای زمستان آماده می کند آماده کنید.

پتاسیم دیواره های سلولی را تقویت می کند، که به هر تیغه قدرت بیشتری می دهد تا در برابر کپک برفی مقاومت کند.

این به چمن سختی زمستانی بهتری می بخشد زیرا قند موجود در شیره گیاه را افزایش می دهد، درست مانند گلیکول در مایع شستشوی ماشین.

فسفر همچنین برای مقاومت در برابر زمستان مفید است زیرا ریشه های علف را تقویت می کند تا با آمدن بهار رشد راحت تر شروع شود.